logo_2305.jpg (17961 bytes)

poruthamSelect_Groom_s_Star.jpg (2278 bytes) Indian_bride.gif (2398 bytes) poruthamkzkfs__el_rj_jpuk__.jpg (2288 bytes)
Aswini Bharani Karthigai
poruthamm__tpdp.jpg (933 bytes) poruthamguzp__.jpg (747 bytes) poruthamfhu_j_jpif.jpg (1130 bytes)
Rohini Mrigasria Arudra
poruthamnuhfpzp.jpg (908 bytes) poruthamkpUfrPhpc_k_.jpg (1134 bytes) poruthamjpUthjpiu.jpg (1227 bytes)
Punarvasu Pushya Aslesha
poruthamg_dh_g_rk_.jpg (977 bytes) poruthamg_rk_.jpg (734 bytes) poruthamMapy_ak_.jpg (979 bytes)
Makha Poorvaphalguni Uttaraphalguni
poruthamkfk_.jpg (705 bytes) poruthamg_uk_.jpg (709 bytes) poruthamcj_jpuk_.jpg (959 bytes)
Hashta Chitra Swathi
poruthamm__jk_.jpg (849 bytes) poruthamrpj_jpiu.jpg (1006 bytes) poruthamRthjp.jpg (828 bytes)
Visaka Anuradha Jyeshta
poruthamtprhfk_.jpg (862 bytes) poruthammDc_k_.jpg (992 bytes) poruthamnfl_il.jpg (838 bytes)
Moola Poorvashada Uttarashada
poruthamK_yk_.jpg (777 bytes) poruthamg_uhlk_.jpg (806 bytes) poruthamcj_jpuhlk_.jpg (1036 bytes)
Sravana Dhanishta Satabhishak
poruthamjpUnthzk_.jpg (1160 bytes) poruthammtpl_lk_.jpg (890 bytes) poruthamrjak_.jpg (793 bytes)
Poorvabhadrapada Uttarabhadrapada Revathi
poruthamg_ul_lhjp.jpg (931 bytes) poruthamcj_jpul_lhjp.jpg (1155 bytes) poruthamnutjp.jpg (846 bytes)
poruthamSelect_Groom_s_Rasi.jpg (2331 bytes) Indian_bride.gif (2398 bytes) poruthamkzkfs___uhrp__.jpg (1819 bytes)
Mesha Rishaba Mithuna
poruthamnkc_k_.jpg (972 bytes) poruthamupc_gk_.jpg (962 bytes) poruthamkpJdk_.jpg (1075 bytes)
Kataka Simha Kanya
poruthamflfk_.jpg (926 bytes) poruthamrpk_kk_.jpg (981 bytes) poruthamfd_dp.jpg (946 bytes)
Thula Virchika Dhanus
poruthamJyhk_.jpg (941 bytes) poruthamtpUr_rpfk_.jpg (1297 bytes) poruthamjDR.jpg (921 bytes)
Makara Kumba Menam
poruthamkfuk_.jpg (874 bytes) poruthamFk_gk_.jpg (959 bytes) poruthamkPdk_.jpg (870 bytes)